• Corrigeren van ongewenst gedrag

    Corrigeren: heel moeilijk als je kind niet luistert! Het niet of nauwelijks kunnen corrigeren van ongewenst gedrag bij een kind met Autisme is voor veel ouders een grote frustratiebron, zo niet de grootste, als…

  • De puzzel van mijn kind met Autisme

    Zie het als een puzzel…. Een puzzel bestaat uit vele losse stukjes. Als je goed puzzelt krijg je één samenhangend geheel. Wanneer je verkeerd puzzelt of er ontbreken stukjes, krijg je de puzzel nooit af. En dat werkt…

  • Opvoeden en Autisme, mijn valkuil

    Opvoeden als je kind Autisme heeft; met liefde alleen, ben je er nog niet! Dat het opvoeden van kinderen niet altijd even gemakkelijk is, weet iedereen. Maar wat gebeurt er als je kind Autisme…